مراکز فعالیت دکتر شیخ

خیابان پیروزی-خیابان ششم نیروی هوایی-پلاک ۱۸۹- طبقه اول- موسسه خانواده سلامت بنیان

۷۷۴۳۰۱۶۳-۷۷۱۶۸۱۱۹-۷۷۱۷۴۶۱۲

۰۹۳۷۸۱۲۱۴۵۱

خیابان فاطمی غربی- خیابان شهید اعتماد زاده- بیمارستان امام رضا(ع)- کلینیک روانشناسی

۴۳۸۲۳۴۳۰

خیابان جمهوری- بین باستان و گلشن- ساختمان مروارید- طبقه سوم-  موسسه فرهنگی خانواده امین

۶۶۹۱۷۵۱۶

خیابان پاسداران- نبش نارنجستان ۱۲- کلینیک روانشناسی موج امید

۰۹۱۲۶۷۹۳۰۴۴(خانم مردانی مدیر کلینیک)